“İztuzu’nun özel şirkete kiralanması hukuka aykırı”

MUÇEV İztuzu’nu doğrudan doğruya kiralama, kullanma izni, işletme hakkı verilebilecek kurum, kuruluş ve kişiler arasında yer almıyor.

Muğla 2. İdare Mahkemesinin 2014/1242Esas sayılı dosyasında MUÇEV ile protokol yapılmasına ilişkin Başbakanlık onayının iptali davasında verilen 15/01/2015 tarihinde yürütmenin durdurulması kararı verdi.

-MUÇEV İztuzu’nu doğrudan doğruya kiralama, kullanma izni, işletme hakkı verilebilecek kurum, kuruluş ve kişiler arasında yer almıyor

Muğla 2. İdare Mahkemesi, İztuzu Kumsalı’nı İngiliz ortaklı özel şirket DALÇEV’e, Muğla Valiliği bünyesindeki MUÇEV’in protokol imzalama yetkisi bulunmadığını vurgulayarak, kiralama işleminin yürütmesini durdurdu. Mahkeme kararı oy çokluğuyla aldı.

Mahkemenin kararında; “MUÇEV’in İztuzu’nun doğrudan doğruya kiralama, kullanma izni, işletme hakkı verilebilecek kurum, kuruluş ve kişiler arasında yer almadığı için ihalesiz olarak doğrudan doğruya işletme protokolü imzalanamayacağı ve bu protokolün başbakanlık genelgesine uygun bulunmasına ilişkin başbakanlık işleminde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı” belirtildi.

-Hukuka aykırılığı açık

Kararda şu görüşlere yer verildi: “Davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca MUÇEV Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. arasında imzalanan protokolün Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmenliğin 42. maddesine uygun olduğu belirtilmiş ise de, protokol imzalanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliğine bağlı Muğlaya Hizmet Vakfı’nın yüzde 50’şer hisse ile ortak olduğu MUÇEV Turizm ve Ticaret Ltd. Şti.’nin, yönetmeliğin 42. Maddesinde tahdidi olarak sayılan ve 2886 sayılı Kanun ile yönetmelik hükümleri doğrultusunda ihale yapılmasına ilişkin kuralın istisnası olan “doğrudan doğruya kiralama, kullanma izni, işletme hakkı verilebilecek kurum, kuruluş ve kişiler arasında yer almadığı için bu madde hükümlerine göre ihalesiz olarak doğrudan doğruya işletme protokolü imzalanamayacağı ve bu bu protokolün yapılması için Başbakanlık tarafından 2012/15 sayılı Genelge hükümlerine onay verilemeyeceği açıktır. Hukuka aykırılığı açık olan gerekçelerle ortaya konulan işlemlerin uygulanmaya devam edilmesi halinde söz konusu alanın anılan şirkete teslim edilmesi ve protokolde verilen izin doğrultusunda anılan şirket tarafından da başka şirketlere kiralama yapılabileceği de dikkate alındığında, yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için gerekli şart olan “telafisi güç veya imkansız zararların oluşma şartı” da bulunmaktadır”

MURAT DEMİRCİ-İztuzu için kurtuluşa giden mihenk taşı

Karar sevinçle karşılanırken ilk açıklamayı İztuzu Kumsalını Kurtarma Platformu (İKUP) Dönem Sözcüsü Murat Demirci yaptı.

Demirci, İztuzu için alınan kararın sevindirici olduğunu belirtti ve karar “İztuzu için kurtuluşa giden mihenk taşı” yorumunu yaptı.

Demirci şu açıklamalarda bulundu: “Muğla 2. İdare Mahkemesinin 2014/1242Esas sayılı dosyasında verilen 15.01.2015 tarihli yürütmeyi durdurma kararı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının MUÇEV ile Muğla ilindeki ÖÇK bölgelerinde yer alan 14 yere ilişkin olarak Başbakanlıkça verilen 26.05.2014 tarih ve 1345 sayılı onaya ilişkin olduğundan oldukça önemlidir. Ortaca Belediyesi’nin İztuzu’na dair protokol yönünden açmış olduğu davada verilen yürütmeyi durdurma kararı diğer davaları da etkileyecek niteliktedir. MUÇEV ile protokol yapılmasına ilişkin Başbakanlık onayının iptali davasında verilen 15/01/2015 tarihli yürütmenin durdurulması kararı, İztuzu için rant olarak görülmekten kurtuluşa giden yolun mihenk taşıdır.”

EGE HABER GAZETESİ

http://ortaca-haber.com/

Share The Story

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.